به گزارش جویباران، وزارت خارجه بحرین در بیانیه‌ای بی‌پایه و اساس با شتابزدگی از شهروندان خود خواسته تا ایران را ترک نمایند.

رژیم بحرین در حالی که خود در سرکوب اهالی این کشور به ویژه شیعیان از موردی فروگذاری نکرده و بارها مجامع بین‌المللی به انتقاد از رفتارهای نیروهای امنیتی این رژیم در سرکوب شیعیان پرداخته‌اند، در تازه‌ترین موضع گیری علیه ایران، به شهروندانش توصیه کرده که به هیچ وجه به ایران سفر نکنند.

به نوشته «خبرگزاری رسمی بحرین» وزارت خارجه بحرین در بیانیه خود بروز نارضایتی گسترده و شرایط امنیتی در شهرهای ایران را از جمله دلایل توصیه مسافرتی به شهروندانش عنوان کرده است.

وزارت خارجه بحرین حتی پا را فراتر نهاده و به شهروندان مقیم خود در ایران دستور داده با رعایت جوانب احتیاط به فوریت ایران را ترک کنند.