به گزارش جویباران، دولت آلمان اعلام کرد اعتراضات و بروز ناآرامی ها در ایران را دنبال می کند.

وزارت خارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای از طرف ها خواست مطالبات خود را به شکل مسالمت آمیز بیان کنند.

برلین همچنین از دولت ایران خواست حقوق معترضان را به رسمیت شناخته و در برخورد با آنها جانب احتیاط را رعایت کند.

وزارت خارجه آلمان در عین حال از اتباع این کشور در ایران خواست با احتیاط بیشتری در اماکن عمومی و مناطق پر رفت و آمد تردد کنند.