به گزارش جویباران، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه اظهارات بی اساس خود درباره ایران، این بار در توهینی آشکار، مردم ایران را «گرسنه» خواند.

حمایت‌های دونالد ترامپ از اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران همچنان ادامه دارد و او صبح دوشنبه به وقت واشنگتن در اظهارنظری در این باره، توهینی آشکار به مردم ایران کرده است.

وی که در روزهای اخیر عادت کرده پس از بیدار شدن از خواب، توئیتی درباره ایران و اغتشاشات اخیر بکند، امروز باز هم این اقدام را تکرار کرده است.