به گزارش جویباران، معاون دادستان مشهدمقدس گفت: در مجموع ۱۳۸ نفر در اغتشاشات مشهد دستگیر شدند.

حسن حیدری اظهار داشت: در پی اغتشاشات اخیر در مشهد مقدس در مجموع تاکنون ۱۳۲ نفر دستگیر شده‌اند.

معاون دادستان مشهدمقدس بیان کرد: در جریان تجمع نخست در شهر مشهد، ۵۲ نفر دستگیر شدند و در اغتشاش بعدی نیز ۷۴ نفر که قصد تخریب داشتند دستگیر شدند.

حیدری گفت: در سومین شب تجمعات در مشهد نیز ۱۲ نفر دیگر دستگیر شدند اما خوشبختانه شب گذشته تجمعی در مشهد نداشتیم و آرامش بر فضای شهر حکمفرما شده است.