به گزارش جویباران،  یک کاربر آمریکایی در حساب توییتر خود نوشت: ترامپ در توئیت اخیر گفت: ایرانیان گرسنه‌اند!

جهت اطلاع، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) در ٢٠١۵ به ایران برای پیشرفت در ریشه‌کن کردن گرسنگی دیپلم افتخار داد.