به گزارش جویباران، ابوالقاسم مراد طلب دادستان عمومی و انقلاب ورامین؛ اظهار کرد:زمان اجرای حکم قاتل ستایش تعیین شده است اما اجازه اعلام زمان اجرای حکم را نداریم.

قاتل ستایش پنجشنبه اعدام می شود

مجتبی فرحبخش وکیل مدافع قاتل ستایش گفت:امروز به خانواده امیرحسین اعلام کردند که روز پنجشنبه حکم اعدام فرزندشان اجرا می شود.
دعوت دادستانی از خانواده امیر حسین برای ملاقات با فرزندشان

عسگر قاسمی آقباش وکیل مدافع خانواده ستایش گفت:امروز دادستانی از خانواده امیر حسین دعوت کرده بود تا با فرزند خود در زندان ملاقات داشته باشند.

وی افزود: احتمال اجرای حکم اعدام امیر حسین امشب بیشتر است زیرا بیشتر اجرای احکام اعدام، بامداد روز چهارشنبه انجام می شود.