به گزارش جویباران، نخست وزیر بحرین در سفری به کویت با امیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری کویت، خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه و راههای تقویت و توسعه آن در همه زمینه ها به نحوی که در خدمت منافع دو کشور در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس باشد مورد تاکید قرار گرفت.

شایان ذکر است که نخست وزیر بحرین امروز وارد کویت شد.