به گزارش جویباران، وزیرجنگ رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: منفعت فعلی تل‌ آویو بر آن است که توجه جامعه جهانی کاملاً بر تحولات ایران متمرکز شود نه نوار غزه.

به گزارش رویترز، آویگدور لبیرمن وزیرجنگ رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: منفعت فعلی تل‌ آویو بر آن است که توجه جامعه جهانی کاملاً بر تحولات ایران متمرکز شود نه نوار غزه.

وی در این باره افزود: تمرکز بر غزه باعث می شود تا توجهات از ایران منحرف گردد.

این در حالیست که مقامات این رژیم در روزهای اخیر تلاش های زیادی را در راستای