به گزارش جویباران، حمید درخشان که امروز راهی فدراسیون فوتبال شده بود با ظاهر متفاوت خودش همه خبرنگاران را غافلگیر کرد.او موهای خودش را تراشیده بود و هنوز مشخص نیست که چرا این کار را انجام داده است.