به گزارش جویباران،  باشگاه تراکتورسازی تبریز با اعتراض شدید نسبت به حکم عجیب و غیرمنتظره فدراسیون فوتبال درباره تخلفات تماشاگران پرسپولیس ضمن خواستار تجدید نظر در حکم صادره از سوی کمیته انضباطی شد.

به گزارش روابط عمومی این باشگاه، در پی صدور حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیرامون مسابقه تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس، باشگاه تراکتورسازی مراتب اعتراض رسمی و قانونی خود را جهت تجدید نظر در این حکم عجیب و غیرمنصفانه اعلام می نماید.

این گزارش افزود: بررسی مستندات و تصاویر تلخ مسابقه روز جمعه نشان می دهد که بدون تردید فحاشی و توهین های ناشایست هواداران میزبان به صورت منظم و سازمان یافته با برنامه ریزی قبلی صورت پذیرفته و امکان مماشات در قبال چنین بی اخلاقی وسیع و گسترده ای وجود ندارد.

حکم کمیته انضباطی که می بایست موجب اصلاح فضای مسموم فعلی و پیشگیری از تکرار چنین وقایع تلخی گردد متاسفانه نسبت به باشگاه متخلف بسیار مهربانانه و نسبت به مردم شریف آذربایجان دور از انصاف و عدالت است.

سوال اینجاست که وقتی وقوع جرم واضح و روشن بوده و مجرم معین و مشخص است چگونه احکام صادره شامل مجرمین و مرتکبین مسلم این اتفاق نگردیده است؟

باشگاه تراکتورسازی در این موضوع مطالبه ای بیش از حق قانونی خود نداشته اما بر مبنای قانون و عطف به مقررات بین المللی فوتبال که شدیدترین برخورد را با جرایم مرتبط با موضوع نژادپرستی و توهین به اقوام پیش بینی نمی شده خواستار تجدید نظر موثر و منصفانه در این حکم عجیب می باشد.

لذا از مسئولین محترم فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی درخواست می گردد ضمن برخورد شدید با باشگاه متخلف که قطعا فراتر از یک محرومیت کوتاه تشریفاتی است با معرفی عاملان و مسببان این واقعه مجازات این اشخاص نیز بر اساس وسعت جرم اعلام گردد.

همچنین در صورتی که نسبت به خواسته به حق این باشگاه توجهی صورت نگیرد از ظرفیت های قانونی برای احقاق حق خود در محاکم داخلی و بین المللی بر اساس مقررات و ضوابط استفاده خواهیم کرد.