به گزارش جویباران، روزنامه پیروزی از نهایی شدن تمدید قرارداد برانکو سخن به میان آورد.به نظر می رسد که مذاکرات برانکو با مدیران پرسپولیس سرانجام این مربی کروات را راضی کرد و او قراردادش را دو سال دیگر با قرمز پوشان پایتخت تمدید کرد.

 ۷۰ درصد از طلب سرمربی کروات سرخ پوشان پرداخت شده است این درحالی است که مالیات ۴ میلیاردی او هم در یک ماه اخیر تسویه شد تا او بهانه ای برای تمدید کردن قرارداد نداشته باشد.
برانکو شرط تمدید قرارداد خود را پرداخت بدهی هایش عنوان کرده بود که این خواسته او با موافقت مدیران پرسپولیس همراه شد.
برانکو در بین هواداران پرسپولیس از محبوبیت زیادی برخوردار است و همه آنها دوست دارند که این مربی کروات قراردادش را تمدید کند.