به گزارش جویباران، کانال معاند آمدنیوز از روزهای گذشته سعی داشت با خط دهی به اغتشاشگران هدف تجمع مردمی “نه به گرانی” را تغییر دهد و شرایط را به سمت آشوب و هرج و مرج در کشور ببرد. این رسانه با وقاحت تمام تصاویری از آتش زدن عکس شهدا توسط اغتشاشگران منتشر کرد و به آنها آموزش ساخت بمب دستی داد تا با نیرو های امنیتی درگیر شوند و امنیت ملی را خدشه دار کنند.

این کانال پس از اشاعه خشونت و دعوت از مردم برای به آشوب کشیدن خیابان ها توسط موسس تلگرام بسته شد و پس از آن اقدام به ایجاد کانالی دیگر با نامی مشابه کرد که این کانال هم توسط تلگرام بسته شد. سپس مدیران این کانال، کانالی جدید ایجاد کردند اما این بار با نامی متفاوت؛ که متأسفانه این بار مدیر تلگرام با بیان این که آنها قول دادند که در آینده به شرایط و مقررات ما پایبند خواهند بود، این کانال را نبست و هم اکنون این کانال در حال فعالیت و اشاعه خشونت و دعوت از مردم برای به آشوب کشیدن خیابان ها است.

در همین راستا یک کاربر ایرانی توییتر با انتشار پستی خطاب به پاول دوروف مدیر تلگرام، از عدم انسداد کانال خشونت طلب آمدنیوز انتقاد کرد و گفت:

“یک کانال چکار باید بکند که ترویج خشونت محسوب شود؟ حمله به پادگان ها یا درخواست ترور افراد چه معنایی دارد؟ آسیب زدن به اموال عمومی”