به گزارش جویباران، عبدالله فاضلی دبیر اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهمیت طرح احیاء و تعادل‌بخشی، اظهار کرد: در حال حاضر ناچار به کاهش برداشت بی رویه آب هستیم و از آنجایی که عمده مصرف آب در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد باید تدابیر لازم در کاهش برداشت در این حوزه انجام شود که در این مرحله نقش وزارت جهاد کشاورزی بسیار حیاتی و مهم است.

وی با بیان این‌که در حال حاضر ۴۲ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان برداشت می‌شود، ادامه داد: براساس طرح احیاء و تعادل بخشی باید این عدد به ۳۰ میلیارد مترمکعب برسد به همین دلیل لازم است وزارت جهاد کشاورزی به مساله برداشت آب کشاورزان توجه بیشتری کند و منافع کشور را در این حوزه در نظر بگیرد.

دبیر اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران آموزش کشاورزان در این مقطع زمانی در حوزه برداشت از آب‌های زیرزمینی را بسیار مهم دانست و افزود: اگر شرایط به همین صورت پیش برود قطعا در چهار سال آینده از نظر امنیت آبی با مشکل روبه‌رو خواهیم شد، لذا باید کشاورزی در کشور با یک استراتژی درست پیش برود.

فاضلی با اشاره به اهمیت و تاثیر طرح احیاء و تعادل‌بخشی در کاهش تاثیرات مخرب کاهش آب‌های زیرزمینی، گفت: باید تدابیری در نظر گرفته شود تا سفره‌های زیرزمینی به حالت قبل برگردند که این مساله را می‌توان اصلی‌ترین هدف طرح تعادل‌بخشی دانست. علاوه بر این نیز گشت و بازرسی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتور روی چاه‌ها از دیگر اهداف این طرح است.

وی با بیان این‌که آگاه سازی مردم نقش بسیار مهمی دارد، گفت: آبی که در حال حاضر در بخش کشاورزی مصرف می‌شود حق همه مردم است و هر کسی به نوعی از این منابع سهم می‌برد به همین دلیل لازم است که این حوزه به خوبی ساماندهی شود، چرا که نباید برای مصرف آب کشاورزی، آب شرب ۸۰ میلیون نفر به خطر بیفتد.