به گزارش جویباران، مروری بر آمارها نشان می‌دهد واردات وزنی پوشاک در سال ۹۵ نسبت به سال ۸۵ بیش از شش برابر رشد داشته است. در شرایطی که میزان واردات در سال ۸۵ حدود یک هزار تن بوده اما در سال ۹۵ این مقدار به ۶۲۰۰ تن رسیده است. از نظر ارزش هم در سال ۱۳۸۵ پنج میلیون و ۸۵۵ دلار پوشاک وارد شده که این رقم در سال ۹۵ با افزایش بیش از ۱۰ برابری به ۶۰ میلیون دلار رسیده است.مروری بر آمارهای صادراتی گویای این است که وضعیت کشور در حوزه صادرات پوشاک در سال‌های گذشته به طور دائم روندی رو به افول را طی کرده و شاید بتوان گفت نقطه اوج آن سال ۱۳۸۸ بوده است. در مدت ۱۰ سال گذشته صادرات انواع پوشاک ایرانی از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن در سال ۱۳۸۵ به ۳۸۰۰ تن در سال ۱۳۹۵ رسیده و حدود سه برابر کاهش یافت است.

از نظر ارزش نیز در شرایطی که حجم این صادرات در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۳۰ میلیون دلار بوده در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۴۶/۲ میلیون دلار رسیده است.
عمده صادرات پوشاک ایران به کشورهای عراق  و افغانستان است. همچنین تولید پوشاک بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ از ۲۸۳ هزار به ۳۰۰ هزار تن رسیده اما در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ ثابت بوده است.