به گزارش جویباران، حامد مظاهریان امروز در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در تهران با اشاره به این که حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند، گفت: تامین مسکن در نقاط مختلف کشور و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌بینی شده که تا پایان برنامه ششم، ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بهسازی و سامان‌دهی شوند.

وی افزود: در حال حاضر سهم مسکن از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد است. همچنین سهم مسکن در سبد خانوارهای متوسط ۳۰ تا ۳۳ درصد و برای اقشار ضعیف‌تر تا ۴۵ درصد را شامل می‌شود.

* نقش دولت در سرمایه‌گذاری مسکن نیم درصد

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نقش دولت در سرمایه‌گذاری مسکن شهری نیم تا ۳ درصد است و در حال حاضر ۲۴ میلیون خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به ۳.۳ و خانوار روستایی به ۳.۵ کاهش یافته است.

به گفته وی، در حال حاضر ۲ میلیون و۶۰۰ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم وجود دارد.مظاهریان خاطر نشان کرد: وضعیت ۱۹ میلیون بد مسکن در سراسر کشور با توجه به آمار خانه‌های خالی و خانه‌های دوم نشان از عدم تعادل در بازار مسکن دارد.

*خانه خالی را نباید جزو آمارهای مسکن در نظر بگیریم

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزو آمارهای مسکن در نظر بگیریم، زیرا این خانه‌ها برای نیاز واقعی ساخته نشده‌اند و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش خواهند داد، ضمن آنکه در حال حاضر برای آن‌ها مشتری وجود ندارد.

وی گفت: برای ۱۰ سال آینده باید برای ۲۹ میلیون نفر خانه واقعی ایجاد کنیم. در حال حاضر جمعیت شهرنشین جهان حدود ۵۲ درصد و جمعیت شهرنشین ایران حدود ۷۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۵ جمعیت شهرنشین در ایران به ۷۹ درصد برسد که تا ۱۰ سال آینده ۷۹ درصد جمعیت شهری نیاز به مسکن دارد.

مظاهریان افزود: پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی کنونی وارد بازار شود که باید نیاز به بازسازی را نیز به آمارهای موجود اضافه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر برای ۱۰ سال آینده مطالعات و آمار به ما می‌گوید که حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز داریم.

* کمبود تاریخی مسکن در کشور وجود دارد

وی تصریح کرد: یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور وجود دارد که میزان آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه است تا به سربه سری خانه و خانوار برسیم.

وی تاکید کرد: در ۱۰ سال آینده حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار خانه نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند که با رشد اقتصادی ۵.۴ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲ درصد پیش‌بینی ما این است که در ۱۰ سال آینده به ۹ میلیون خانه نیاز داریم.

*در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد

مظاهریان ادامه داد: در منطقه یک تهران ۳۵ هزار خانه خالی وجود دارد پس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مسکن، تامین نیازهای واقعی مسکن و حل مسئله مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط است.وی طرح جامع مسکن را که در ۷ محور ترسیم شده است، طرحی قابل قبول عنوان کرد که از طریق آمار و مطالعه به روز خواهد شد و تا سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.

وی در تشریح ۷ محور طرح جامع مسکن گفت: محور اول و هفتم شامل مسکن، خانوارهای کم‌درآمد و توسعه پایدار استیجار، محور دوم سکونت‌گاه‌های نابه‌سامان شهری، محور سوم اصلاحات و سیاست زمین با تاکید بر نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، محور چهارم تقویت کارآمدی صنعت ساختمان، محور پنجم بهبود و توسعه نظام تامین مالی مسکن و محور ششم مسکن روستایی است.

مظاهریان تصریح کرد: تمرکز وزارت راه و شهرسازی سامان‌دهی سکونت‌گاه‌های نابه‌سامان شهری است برای دهک اول تا سوم است که آن‌ها نیازمند واقعی تامین مسکن هستند.

وی گفت: در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که این میزان مساحت در حدود ۲ برابر مساحت تهران را شامل می‌شود که نشان‌دهنده این مطلب است که تا چه میزان بافت پرخطر در کشور وجود دارد و بازار سرمایه‌گذاری برای مسکن در چه بافت‌هایی قرار دارد.

* ۳۰ درصد جمعیت در بافت فرسوده

معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به این مطلب که حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران در بافت فرسوده به سر می‌برند گفت: تامین مسکن در نقاط مختلف کشور و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌بینی شده که تا پایان برنامه ششم ۶۶ هزار هکتار از بافت‌های فرسوده شهری با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بهسازی و سامان‌دهی شوند.