به گزارش جویباران، رسانه‌های آلمانی زبان در گزارش‌های مختلفی به راهپیمایی گسترده امروز ایرانی‌ها در شهرهای مختلف کشورمان در حمایت از نظام و محکومیت اغتشاشات پرداختند.

مراسم راهپیمایی مردمی علیه هنجارشکنان و اغتشاشگران و بی حرمتی ها صبح امروز در بسیاری شهرهای ایران برگزار شد.

این راهپیمایی های باشکوه در شهرهای مختلف ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف آلمانی داشته وبسیاری رسانه های آلمانی زبان در گزارش هایی به آن پرداختند.

روزنامه آلمانی “تاگس اشپیگل” در مطلبی با تیتر تظاهرات ده ها هزار نفر از ایرانی ها در حمایت از نظام به این تجمعات باشکوه پرداخته و در بخشی از این مطلب با استناد به تصاویر و گزارش های پخش شده از تلویزیون دولتی ما نوشت: صدها هزار نفر از ایرانی ها امروز به خیابان ها آمدند تا حمایت خود را از نظام موجود در کشورشان نشان دهند.

 

این روزنامه آلمانی همچنین به این مسئله اشاره کرد که معترضان شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مرگ بر عربستان سعودی سر می دادند.

روزنامه اتریشی “استاندارد” هم در گزارشی به تظاهرات گسترده امروز شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف ایران پرداخته و نوشت: در سراسر این کشور تظاهرات هایی در حمایت از دولت و نظام موجود شکل گرفت.

نویسنده به نقل از تلویزیون دولتی ما به برخی شعارهای تظاهرات کنندگان اشاره کرد که فریاد می زدند رهبری ما آماده ایم. این روزنامه اتریشی به تجمعات گسترده امروز مردمی در شهرهای اهواز، کرمانشاه، گرگان و شهرهای دیگر اشاره کرد. “استاندارد” با استناد به گزارش های پخش شده در تلویزیون دولتی ما به حمایت گسترده مردمی از سیستم و نظام جمهوری اسلامی ایران و شعارهای معترضان مبنی بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر عربستان اشاره کرد.

به نوشته این روزنامه اتریشی شرکت کنندگان در راهپیمایی پرچم های ایران و تصاویر رهبر انقلابشان را در دست داشتند. همچنین شعارهایی شنیده می شد مبنی بر اینکه ما خون در رگهایمان را در حمایت از رهبرمان می دهیم.

نشریه آلمانی “دی سایت” هم در گزارشی به راهپیمایی گسترده ایرانی ها در حمایت از نظام خود که امروز در شهرهای مختلف ایران برگزار شد پرداخته و با استناد به گزارش های پخش شده در تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت: ده ها هزار نفر به خیابان ها آمدند تا حمایت خود از نظام موجود را نشان دهند. دی سایت همچنین به شعارهای مردم در حمایت از رهبری و محکومیت اغتشاش گران اشاره کرد.

نشریه فوکوس نیز به اجتماع و راهپیمایی گسترده ایرانیان در حمایت از نظام و دولت در شهرهای مختلف ایران پرداخته به شعارهای آن ها در حمایت از رهبری و محکومیت اغتشاشگران اشاره کرد.

روزنامه “تاگس شاو” آلمان هم با تیتر کردن این شعار راهپیمایی کنندگان در سراسر ایران با عنوان رهبری ما آماده ایم به تظاهرات گسترده امروز ایرانی ها در شهرهای مختلف ایران و در حمایت از نظام و رهبری پرداخت. این روزنامه آلمانی نوشت که تظاهرات کنندگان پلاکارد رهبری را در دست داشتند.

 

“اس ار اف” سوئیس هم در گزارشی با عنوان اعتراضات طرفداران نظام جمهوری اسلامی در خیابان های ایران به راهپیمایی گسترده ایرانیان در شهرهای مختلف کشورمان پرداخت. این رسانه سوئیسی به نقل از تلویزیون دولتی ایران نوشت: در سراسر ایران ده ها هزار نفر در حمایت از سیستم دولتی و نظام خود به خیابان ها ریختند. در این تصاویر تلویزیونی دیده می شد که معترضان فریاد می زدند رهبری ما آماده ایم. معترضان پلاکاردهایی را در دست داشتند که اغتشاشات را محکوم می کرد و شعارهایی در حمایت از رهبری سر می دادند.

هفته نامه اشپیگل هم به راهپیمایی گسترده ایرانیان در حمایت از نظام و رهبری پرداخته و به نقل از تلویزیون دولتی ما از سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر عربستان از طرف تظاهرات کنندگان خبر داد.

 

بسیاری از رسانه های آلمانی زبان دیگر از جمله روزنامه اتریشی “وینر سایتونگ” و روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ” نیز در گزارش های جداگانه ای به راهپیمایی عظیم ایرانیان در حمایت از رهبری و حکومیت اغتشاشات اخیر پرداختند.