به گزارش جویباران، مقتول را به بهانه دیدن کبوتر، به خانه‌ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد را…

 ۱۷ شهریور ماه سال جاری پسر ۱۱ ساله‌ای به نام ابوالفضل که برای بازی با دوستانش از خانه خارج شده و به پارکی حوالی خانه خود در میدان رازی رفته بود، ناپدید شد و دیگر به منزلشان بازنگشت.

به دنبال مفقود شدن ابوالفضل، پدر وی با حضور در اداره آگاهی و دادسرای امور جنایی تهران فقدان پسرش را اعلام کرد.

پس از ثبت فقدان ابوالفضل تیمی از کارآگاهان اداره آگاهی با دستور قاضی دشتبان؛ بازپرس امور جنایی تهران برای یافتن ابوالفضل دست به کار شده و در تحقیقات اولیه با به دست آوردن سرنخهایی متوجه شدند پسر بیست و سه ساله‌ای به نام علی که حوالی محل مفقود شدن ابوالفضل سکونت دارد،‌ وی را ربوده است.

سرانجام کارآگاهان علی را بازداشت کرده و وی در همان ابتدا به قتل ابوالفضل اعتراف کرد و درباره انگیزه‌اش گفت: در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، چون ابوالفضل مرا به یاد دوران کودکی‌ام می‌انداخت، گمان کردم که ممکن است او هم مانند من گرفتار شود و تا آخر عمرش آزار ببیند و عصبی و بیمار شود.

وی افزود: به همین خاطر او را به بهانه دیدن کبوتر، به خانه‌ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد ابوالفضل را به کمک برادرم داخل چمدانی گذاشته و جسد را حوالی جاده قم ـ تهران رها کردیم.

به دنبال اعتراف قاتل، کارآگاهان در محل رها شدن جسد حضور پیدا کرده و جسد ابوالفضل به پزشکی قانونی منتقل و در بررسی‌ها مشخص شد با ضربات متعدد چاقو به منقاط مختلف بدن (بیش از ۵۰ ضربه) به قتل رسیده است.

قاتل پس از این اظهارات برای بررسی وضعیت روحی و روانی با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد که کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینه وی اعلام کردند متهم در زمان جنایت دچار جنون نبوده و از سلامت روانی برخوردار بوده است اما متهم به این نظریه اعتراض کرد و بار دیگر در کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفت و این بار نیز سلامت روانی وی تأیید شد اما مجدداً به نظریه کارشناسان پزشکی قانونی اعتراض کرد.

در نهایت قاتل ابوالفضل بار دیگر در پزشکی قانونی حاضر شد و توسط کمیسیون پنج نفره کارشناسان پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفت و بار دیگر سلامت روانی وی توسط کارشناسان پزشکی قانونی تأیید شد.