به گزارش جویباران، منابع خبری از خنثی سازی کودتا در گینه استوایی خبر می دهند.

منابع خبری از خنثی سازی کودتا علیه «تئودور اوبیانگ نگوئما» (Teodoro Obiang Nguema) رئیس جمهور گینه استوایی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امنیت گینه استوایی در این باره اعلام کرد که این نهاد در اقدامی سریع با همکاری دستگاه‌های امنیتی یکی از کشورهای همسایه موفق شده است کودتای یک گروه علیه رئیس جمهور این کشور را خنثی کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امنیت گینه استوایی در این خصوص تصریح شده است که برخی احزاب سیاسی و معارض گینه استوایی در این کودتای نافرجام دست داشته اند.