به گزارش جویباران، کشف تریاک به شیرینی «کله قند» در فرودگاه امام خمینی (ره) را مشاهده می کنید.