به گزارش جویباران،  پزشک متخصص بیماری های تنفسی به خاطرمراقبت های بی وقفه از بیمارش،سرانجام از فرط خستگی وبی خوابی جان سپرد.

به گزارش میرر، «ژائو بیانشیانگ» ۴۳ ساله، تمام سعی خود را برای نجات بیمارش انجام داده و ۱۸ ساعت بدون استراحت بربالین او حضور داشت. اما هرگز تصور نمی کرد این از خودگذشتگی به قیمت جانش تمام شود.

به گفته متخصصان این پزشک دلسوز به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان استان شانشی واقع در شمال غربی چین جان سپرده است.

به گفته پرستاران پزشک قبل از مرگش از بیمار خود و دخترش بازدید کرده و پرسیده «مادر حالت چطور است؟»