به گزارش جویباران،  صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران و از فعالین سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با دویچه وله در مورد تجمعات اخیر، اصلاح طلبان را بازنده ی اصلی این تجمعات دانست.

 

صادق زیبا کلام: اصلاح طلبان بی آبرو شدند

او با بیان اینکه اصلاح طلبان با موضع گیری علیه مطالبات مردم بازنده  این یک هفته بودند گفت«جایگاه،اعتبار و آبرویی که قطره قطره جمع شده بود را اصلاح طلبان از دست دادند و مردم آز آن ها عبور کردند»