به گزارش جویباران، نسل سوم ساعت هوشمند اپل در محیط بیمارستانی درکنار ICU مشکل پیدا می‌کند.

برخی گزارش‌ها از مشکل عجیب نسل سوم ساعت هوشمند اپل خبر می‌دهند. طبق گفته کاربران، این دستگاه در مجاورت با ICU (در محیط بیمارستانی) در هر ۶۰ تا ۹۰ دقیقه راه اندازی مجدد (Reboot) می‌شود؛ این مشکل که بر هر دو نوع، سلولی و غیر LTE تاثیر می‌گذارد قطعا با تجهیزات ICU مرتبط است.

حتی بعضی از کاربران ساعت خود را تعویض کرده اند، اما در نمونه جدید نیز رفتار مشابهی دیده شده است.

تنها راه استفاده از ساعت اپل در بیمارستان، در حالت هواپیما است، اما طبیعتا این کار عملکرد دستگاه را محدود می‌کند.

گفتنی است؛ اپل به طور رسمی تاثیر تجهیزات پزشکی بر روی ساعت را تایید می‌کند؛ البته اگر راه حل مناسبی برای این مشکل پیدا نکند ممکن است منجر به کاهش فروش این محصول بین پزشکان و پرستاران شود.