به گزارش جویباران، گروه تروریستی داعش هم به جمع حامیان ناآرامی‌های اخیر در ایران پیوست.

بر این اساس، گروه تروریستی داعش در یکی از رسانه‌های خود با نام هفته‌نامه ‘النبأ’ از ناآرامی‌های اخیر در ایران حمایت کرد.