به گزارش جویباران، ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران شش شکارچی و بیش از ۴۰ رشته دام هوایی را در استان دستگیر و کشف کردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت وکنترل در شهرهای آمل ،عباس آباد و بابل شش شکارچی غیرمجاز را به همراه ۶ قبضه سلاح شکاری دستگیرو بیش از ۴۰ رشته دام هوایی راجمع آوری کردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست آمل درحین گشت وکنترل در منطقه دابودشت از دو شکارچی غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط و۴۴ رشته دام هوایی را جمع آوری و دو قطعه پرنده گرفتار در دام هوایی را رهاسازی کردند. همچنین مامورین یگان درماموریت دیگری در منطقه پنجاب از یک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف وضبط کردند.

مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان عباس آباد درحین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی خود ۲قبضه سلاح شکاری از دو شکارچی غیرمجاز کشف وضبط کردند، در بابل مامورین یگان حفاظت محیط زیست درحین گشت وکنترل در منطقه امیرکلا یک متخلف را به همراه یک قبضه سلاح شکاری قاچاق دستگیرکردند.

هر شش نفرمتخلف با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.