به گزارش جویباران، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیشتر مرگ و میرها مربوط به سنین بالای ۷۵ است،البته بیشترین میزان عمومی مرگ در بین استان ها مربوط به استان گیلان است.

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: میزان عمومی مرگ در ایران، ۴/۷ به ازای هر هزار نفر است همچنین میزان مرگ تابع ساختار سنی، جمعیت، سطح بهداشت، رفاه و غیره است.

ابوترابی افزود: نسبت جنسی در تمام مرگ های به ثبت رسیده در کشور در سال ۱۳۹۵، معادل ۱۲۹ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن است.

وی درباره علت های عمده مرگ و میر در کشور گفت: بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، تومورها، بیماری های دستگاه تنفسی و حوادث غیرعمدی مهم ترین عوامل مرگ و میر در کشور هستند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: بیشتر مرگ و میرها مربوط به سنین بالای ۷۵ سال است،البته بیشترین میزان عمومی مرگ در بین استان ها مربوط به استان گیلان است.

لازم به ذکر است؛ طبق آمار منتشر شده در سایت سازمان ثبت احوال، تعداد فوت شدگان سال ۱۳۹۶ تا کنون ۲۹۶ هزار و ۱۷۳ نفر است که از این رقم ۱۵۶ هزار و ۹۷۱ نفر از فوت شدگان مرد و ۱۳۹ هزار و ۲۰۲ نفر از فوت شدگان زن هستند.

تعداد متولدین سال ۱۳۹۶ تا کنون، یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۵۰۷ نفر است که از این رقم ۶۲۳ هزار و ۳۶۳ نفر پسر و ۵۹۴ هزار و ۱۴۱ نفر دختر است.