به گزارش جویباران، نیروهای مردمی عراق، یورش تروریستهای تکفیری داعش را در تل صفوک در مرز با سوریه دفع کردند.

به گزارش النشره، حشد شعبی عراق مجددا یورش داعش را در مرز با سوریه دفع کرد.

بر اساس این گزارش؛ نیروهای مردمی عراق یورش داعش را در تل صفوک در مرزهای عراق با سوریه دفع کردند.

شایان ذکر است که بازمانده های داعش در برخی مناطق صحرایی و غربی عراق به ویژه در مرز این کشور با سوریه هرازگاهی دست به تحرکاتی می زنند که با هوشیاری نیروهای مردمی دفع می شود.