به گزارش جویباران، علیجان علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از انتخاب حسین طبری از طرف شورای شهر سورک به‌عنوان شهردار این شهر خبر داد.

وی با بیان اینکه ابوالفضل سبک‌روح شهردار قبلی چندی قبل استعفا داده بود و زمان مناسب انتخاب شهردار آغاز شورای دوره پنجم بود به همین دلیل در این زمان گزینه‌های تصدی این پست زیاد نبودند، اظهار کرد: اولویت شورا گزینه بومی بود که در نهایت حسین طبری را برای تصدی شهرداری سورک انتخاب کرد.

عضو شورای شهر سورک، خاطرنشان کرد: تمام تلاش و کوشش شورای شهر و شهرداری ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و فراهم کردن نیازهای اجتماعی و شهروندی آنها است.

به گزارش میانخبر، حسین طبری عضو و رئیس فعلی شورای شهر سورک، دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت که در دوره قبلی شورای شهر نیز حضور داشت.

حضور حسین طبری در شهرداری سورک باعث ورود غفار وفایی نفر ششم انتخابات به شورای شهر می‌شود، همچنین وی عضو شورای دوره چهارم نیز بوده است.