به گزارش جویباران، با توجه به این که طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک کاندیداهای پست دبیر کلی باید آشنایی به زبان انگلیسی داشته باشند، از این رو ستاد نظارت بر انتخاب تصویب کرد که از کاندیداها آزمون گرفته شود. مقرر شد مدرسی خارج از کمیته ملی المپیک از کاندیداها آزمون بگیرد.

از آنجا در بین کاندیداها رییس فدراسیونی وجود دارد که آشنایی چندانی به زبان انگلیسی ندارد. بنابراین از سوی یکی از اعضا ستاد نظارت بر انتخابات به واسطه دوستی که بین او و رییس فدراسیون مذکور وجود دارد، پیشنهاد شد که این آزمون به صورت مخفی برگزار شود. هدف او این بود که این کاندیدا به دلیل آشنا نبودن به زبان انگلیسی کنار گذاشته نشود و در انتخابات دبیرکل حضور داشته باشد. البته این مورد موافقت بقیه اعضا ستاد نظارت بر انتخابات قرار نگرفت.

با این حال هنوز ماجرا تمام نشده و فشارهایی برای برگزار نکردن آزمون زبان انگلیسی وجود دارد.

برخی کاندیداها که مشکلی با آزمون زبان انگلیسی ندارند اعتراضاتی نسبت به این مساله داشته‌اند و اکنون باید دید ستاد نظارت بر انتخابات در نهایت مصوبه خود را اجرایی می‌کند و این آزمون برگزار می‌شود  یا خیر.