به گزارش جویباران، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو  با بیان اینکه دوره پیش‌دبستانی زمان پایه‌گذاری ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش کشور است، اظهار داشت: دوره پیش‌دبستانی حلقه وصل میان خانواده و آغاز دوره رسمی آموزش است و روش‌ها و رویکردهایی که در آموزش پیش‌دبستان اتخاذ می‌شود، اهمیت بسیاری دارد و از این جهت سند تحول بنیادین نسبت به این دوره اتخاذ موضع کرده است و ساحت‌های مذکور در این سند در برنامه درسی پیش‌دبستان هم باید اجرا شود.

وی افزود: دوره پیش‌دبستان، یک دوره اجباری نیست؛ از آن جهت مانعی برای ثبت‌نام در پایه اول برای نوآموزانی که این را دوره نگذرانده باشند، وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم اضافه کرد: برخی کودکان که آموزش‌های لازم را از والدین خود دریافت می‌کنند، الزام تربیتی برای حضور در دوره پیش‌دبستانی ندارند اما برای نوآموزانی که در مناطق محروم و دوزبانه هستند و بدون دوره پیش‌دبستان ورود به دبستان برای آنها سخت خواهد شد، ضروری است دولت تسهیلات لازم را برای حضور در دوره پیش‌دبستانی فراهم کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نظارت، هدایت و پشتیبانی لازم بر محتوای دوره پیش‌دبستان ضعیف است و تنها در مرحله صدور مجوز، نظارت اجمالی توسط آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم ادامه داد: دوره پیش‌دبستانی باید به صورت هدفدار و تأثیرگذار اجرا شود اما در حال حاضر آموزش و پرورش امکانات و اعتبارات لازم برای حمایت از دوره پیش‌دبستانی را ندارد.

وی با بیان اینکه دوره پیش‌دبستانی بدون توجه به نگاه و رویکرد تربیتی رواج پیدا کرده است، گفت: آموزش‌های دوره پیش‌دبستان باید به صورت نیمه تکمیلی باشد اما متأسفانه در برخی مراکز پیش‌دبستانی هم‌زمان آموزش زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی وجود دارد که این اقدام صرفاً جنبه ویترینی داشته و به ضرر نوآموز است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت: مراکز پیش‌دبستانی باید سازوکار و برنامه‌ریزی مشخص و علمی برای فعالیت خود داشته باشند؛ حتی زمانی شورای عالی آموزش و پرورش برنامه درسی پیش‌دبستان را تصویب کرد، اما از آنجا که در مرحله نظارت و صدور مجوز مراکز پیش‌دبستان، آموزش و پرورش اختیارات ناچیزی داشت، این برنامه اجرا نشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم با بیان اینکه بین سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش توافق و همکاری جدی برای اداره مراکز پیش‌دبستانی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دوره پیش‌دبستانی بسیار مهم است، اما شاید از آن جهت که گستره فعالیت‌های آموزش و پرورش گسترده است، این وزارتخانه برای سرمایه‌گذاری در این دوره، چندان مایل نیست.

وی عنوان کرد: آموزش مربیان دوره پیش‌دبستانی باید تحت نظارت، برنامه‌ریزی و سامانه مشخصی باشد اما متأسفانه این مهم نادیده گرفته شده و بدون در نظر گرفتن اهمیت این دوره، با این مسئله بسیار ضعیف برخورد شده است.