به گزارش خبرنگار جویباران،محمد اسلامی صبح امروز با حضور در شرکت جویبار لوله از این واحد صنعتی و همچنین با حضور سید حمیدرضا طیبی رئیس اداره جهاد دانشگاهی کشور از مراکز علمی و تحقیقاتی جهاد در شهرستان جویبار بازدید کرد.