به گزارش خبرنگار جویباران، بارش برف از شب گذشته تاکنون شهرستان جویبار را سفیدپوش کرد و جلوه زیبایی به این شهرستان داده است.