به گزارش خبرنگار جویباران، اسرافیل یزدانی در جلسه مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی شهرستان جویبار با اشاره به اینکه ۱۸ درصد جمعیت جویبار را معلولین تشکیل می‌دهند اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ نفر معلول تحت پوشش این اداره هستند که با احتساب تعداد سالمندان، ۱۸ درصد جمعیت شهرستان نیاز به مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابر جهت دسترسی بهتر به امورات زندگی دارند.
وی بابیان اینکه ۹۰ درصد اماکن و معابر و عمومی شهرستان برای حضور معلولین مناسب‌سازی نشده است گفت: متأسفانه در شهرستان جویبار فقط ۱۰ درصد ادارات و اماکن عمومی و معابر مناسب‌سازی شده است و با توجه به پیگیری‌های مکرر آنچه مورد انتظار معلولین بود محقق نشد.

رئیس اداره بهزیستی جویبار تصریح کرد: برخی از اداراتی که مناسب‌سازی کرده‌اند به صورت ناقص انجام‌شده و استانداردسازی نشده است.

یزدانی خاطرنشان کرد: بار اصلی مناسب‌سازی اماکن شهر بر عهده شهرداری است که اقدامات شهرداری در مورد این موضوع کافی نیست.