به گزارش خبرنگار جویباران،اسرافیل یزدانی بابیان اینکه ۹۰ درصد اماکن و معابر و عمومی شهرستان برای حضور معلولین مناسب‌سازی نشده است گفت: متأسفانه در شهرستان جویبار فقط ۱۰ درصد ادارات و اماکن عمومی و معابر مناسب‌سازی شده است و با توجه به پیگیری‌های مکرر آنچه مورد انتظار معلولین بود محقق نشد.