به گزارش خبرنگار جویباران، عکس‌های تماشایی از زیبایی‌های فصل بهار و همچنین شکوفه‌های درختان در این فصل زیبا در شهرستان جویبار.