بر اساس این گزارش؛ سرهنگ مهرداد بابایی فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج شهرستان تنکابن به‌عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان جویبار معرفی شد و از۴ سال زحمات بی‌شائبه سرهنگ اسماعیل نادعلی فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جویبار تجلیل شد.