کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم آستان مقدس رضوی روز شنبه در نقاط مختلف شهرستان جویبار حضور یافت.