به گزارش  جویباران،عزاداری تاسوعای حسینی، چهارشنبه ۲۸شهریور، در نقاط مختلف شهرستان جویبار برگزار شد.