به گزارش  جویباران،علی شعبانی بابیان اینکه ۹ هزار و ۷۴۳ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان جویبار امسال زیر کشت برنج رفته است گفت: برداشت کشت بهاره برنج از شالیزارهای این شهرستان به‌صورت ۱۰۰درصدی انجام‌شده است که حدود ۸۰ هزار تن شلتوک از ارقام محلی و پر محصول تولید شد.

وی افزود: ۹۵ درصد شالیزارهای شهرستان جویبار به‌صورت مکانیزه و بقیه به روش سنتی برداشت‌شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی جویبار به کشت مجدد برنج در سال زراعی جاری اشاره و عنوان کرد: با توجه به مشکلات آبی در سال جاری، کشاورزان این شهرستان اقدام به نشاء دوباره برنج به روش سنتی در سطح ۳۰۰ هکتار و پرورش رتون در ۲۰۰ هکتار شالیزارهای شهرستان جویبار کردند.