به گزارش  جویباران،جوانان با تکیه بر علم و تخصص، قدرت نظریه‌پردازی، هم‌گرایی گروهی، روحیه نخبگی و روز آمدی به عنوان اصلی‌ترین بخش سرمایه انسانی در هر جامعه‌ای؛ می‌توانند نقش بسیار اثر گذاری در حوزه‌های اجرایی و سیاستی ایفا نمایند.

با توجه به نقش گسترده‌ای که جوانان می‌توانند در جهت گیری‌ها و بهبود بنیان‏های ملّی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع بر عهده داشته باشند؛ تمرکز بر نخبه‌گرایی و مشارکت آنان در امور در سطح استان شهرستان نادیده گرفته شده است؛ با توجه به اینکه؛ همگان بر این مهم اتفاق نظر دارند که “مشارکت جوانان در ترقی و پیشرفت امور” از نشانه‌های توسعه‌یافتگی و حرکت به سمت شکوفایی است. از سوی دیگر؛ پنداشت این امر در شاخص‌های توسعه انسانی سازمان ملل‌متحد؛ به عنوان یک عامل جدی تغییر، تحول و توسعه؛ نشانی دیگر از اهمیت جوانان در توسعه جامعه است.

کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم از اهداف اصلی هر جامعه به جهت توسعه‌یافتگی است که جوانان با بهره مندی از خصلت‌های مطالبه‌گری، آرمان‌گرایی، شجاعت، توان و انگیزه بالا می‌توانند برای آن تلاش نمایند. البته آسیب متقابل آن نیز می‌باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد که نادیده گرفتن جوانان، عدم توجه به نیازهای منطقی آنان، نبود سازو کارهای برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت آنان، می‌تواند پیشرفت و رشد جامعه را دچار وقفه و مشکل نماید.

به گواه شرایط کنونی کشور، جوانان و نخبگان امروزی بهترین و مناسب‌ترین شرایط و موقعیت را برای رشد و بالندگی در تمامی عرصه‌های علمی، اقتصادی و بین‌المللی را دارا هستند، لذا تشکیل کارگروه‌های ویژه جوانان در سطح شهرستان و استان، طراحی اتاق فکر جوان به عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی؛ می‌تواند فرصت رشد و پیشرفت را ایجاد نماید. امید است مسئولین استانی و شهرستانی استان مازندران در سازوکار اجرایی خود از جوانان نخبه مازندرانی استفاده بهینه و مطلوب را داشته باشند.

قاسم رجبی واسوکلایی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران