به گزارش  جویباران، سنت وقف از مصادیق بارز احسان و خیرخواهی است که انسان در نتیجه تعالیم انبیای الهی آن را از گذشته‌های بسیار دور تاریخ به وجود آورد و در صحنه حیات انسانی به صورت پدیده‌ای اجتماعی برای همه نسل‌ها به ودیعت نهاد.

اصولاً موقوفات با عنایت به استمرار درآمد و بهره آن‌ها از بهترین و بیشترین منابع مالی برای تعلیم و تعلم در جامعه اسلامی بود، استمرار و پایداری تعلیم در اسلام طی قرون طولانی و همچنین نظم و ترتیب فعالیت‌های علمی در مراکز آموزشی به این منبع مالی بستگی تام و تمام داشت.

در این رابطه مشهدی ربابه یونسی خیر قرآنی روستای شورکای شهرستان جویبار در اقدامی خیرخواهانه زمینی به مساحت ۲۱۰۰ متر مربع جهت احداث سالن ورزشی چند منظوره و بوستان قرآنی در روستای شورکا اهدا کرد.

لازم بذکر است مساحت کل زمین وقف شده توسط ایشان ۲۵۰۰ متر مربع است.