به گزارش  جویباران،حسن اصغریان رستمی در نشست با دهیاران بخش مرکزی و گیلخواران شهرستان جویبار گفت: جویبار یک ویژگی‌ منحصر به فردی نسبت به سایر شهرستان‌های دیگر دارد زیرا تولید زباله به ۳۰ تن در بخش مرکزی و گیلخواران است و با حضور واحدهای بازیافتی می‌تواند مشکلات کمتری نسبت به پسماندها داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد دپوی جزیره‌ای زباله در استان داشته باشیم که چهره‌ای زشت و نازیبا در استان خواهیم داشت.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ اشاره و عنوان کرد: هدف از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی زباله است که باید از روش‌های نو و مشوق‌های خوبی را برای اهالی روستا استفاده کنیم.

اصغریان رستمی با بیان اینکه باید تهدید زباله‌ها را به فرصت تبدیل کنیم اظهار کرد: بسیار از موادی که در پسماندها وجود دارد قابل استفاده مجدد یا بازیافت است که می‌تواند توجیح اقتصادی داشته باشد و دولت نیز در این رابطه تسهیلات ۸ درصدی خوبی را برای مدیریت پسماند زباله برای دهیاری‌ها در نظر گرفته است.