به گزارش  جویباران،دانش‌آموزان و مردم انقلابی شهرستان جویبار هم‌زمان با سراسر کشور در روز ۱۳ آبان با برپایی راهپیمایی بزرگ و باشکوه انزجار خود را نسبت به کشورهای استکباری و آمریکا به نمایش گذاشتند.