به گزارش  جویباران، زنگ کتاب و کتاب‌خوانی به مناسبت  آغاز هفته کتاب و کتاب‌خوانی در مدرسه امام خمینی(ره) شهرستان جویبار برگزار شد.