به گزارش  جویباران، سرهنگ مهرداد بابایی در همایش بسیج ادارات شهرستان ضمن تبریک هفته مبارک بسیج و وحدت گفت: بسیج ذخیره استراتژیک نظام و پشتوانه اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: دشمنان این ملت از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جهت تأمین منافع و حفظ موقعیت خود و از بین بردن و به انحراف کشاندن انقلاب دست به هر اقدام و جنایتی زدند و همه ظرفیت‌های خود را به کار گرفته‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جویبار تصریح کرد: نیروی مردمی بسیج در طول چهل سال عمر با برکت خود همواره به عنوان نگهبان و حافظ اصلی و راستین نظام؛ انقلاب را از گردنه‌های سخت و صعب به سلامت عبور داد و تمامی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد و چون سدی محکم در برابر دشمنان ایستاده است.

بابایی با انتقاد از عملکرد ناپسند یکی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان در جمع‌آوری یکی از بنرهای مرتبط با هفته بسیج در ورودی یکی از روستاها  به بهانه واهی گفت: این حرکت و مشابه این اقدامات ریشه در فهم نادرست و غلط برخی از مدیران ساده‌اندیش و سطحی‌نگر دارد.

وی در پایان از فرماندار شهرستان خواست که این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند.