به گزارش جویباران،شهرستان جویبار به عنوان کانون کشت گل نرگس در مازندران است که سالانه بیش از ۲۵ هکتار از زمین‌های این شهرستان زیر کشت این گل خوش رنگ و بو قرار می‌گیرد.