به گزارش جویباران، محمد ابراهیمی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه همه روستائیان و کشاورزان با‌لای ۱۸ تا ۵۰ ساله  می‌توانند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند گفت: تمامی کشاورزان شاغل در بخش کشاورزی، روستائیان و عشایر، شاغلان فصلی، زنان خانه‌دار روستایی و عشایری، ساکنان و رانندگان حمل بار و مسافربر بین‌شهری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر می‌توانند عضو این صندوق شوند.

وی افزود: عضویت در صندوق‌های بیمه‌ای باعث می‌شود زمانی که معیشت خانواده‌ها به دلیل فوت‌، پیری و یا از کارافتادگی سرپرست خانوار با مشکل مواجه شود، سایر اعضاء خانواده با حفظ کرامت و عزت نفس از حقوق و مزایای قانونی برخوردار می‌شوند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستایی مازندران تصریح کرد: افراد زیر پوشش این طرح تنها با پرداخت پنج درصد حق بیمه می‌توانند از مزایای دریافت حقوق بازنشستگی و درمان برخوردار شوند و دولت نیز به عنوان کارفرما ۱۰ درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کند.

ابراهیمی گفت: حق بیمه سالانه افراد تحت پوشش صندوق ۲۴۰ تا ۵۴۰ هزار تومان است که تحت عنوان حق عضویت صندوق بیمه اجتماعی از آنان دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۵ درصد جامعه هدف در استان مازندران تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند بیان کرد: ۸۸ هزار خانوار در استان مازندران تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستایی قرار دارند که ازاین تعداد ۴ هزار خانوار مستمری بگیری هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستایی مازندران با اشاره به اینکه فقط ۲۰ درصد جامعه هدف در شهرستان جویبار تحت پوشش این بیمه هستند اظهار کرد: در این شهرستان ۸ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول این طرح هستند که فقط یک هزار و ۷۰۰ خانوار یعنی ۲۰ درصد مشمولین تحت پوشش این بیمه درآمدند.