به گزارش جویباران،  سید علی اسد با اشاره به اینکه شهرستان جویبار رتبه اول تولید گل نرگس در استان مازندران را دارد گفت: با توجه به ظرفیت بی بدیل کشت گل نرگس در شهرستان جویبار و معرفی این ظرفیت؛ جشنواره گل نرگس از ۲۵ تا ۲۸ دی ماه در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از این جشنواره معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل های جویبار در حوزه کشاورزی و تقویت و حمایت از این توانمندی است.

فرماندار جویبار به تلاش جمعیت اندیشه ورزی جویبار در برگزاری این جشنواره اشاره و تصریح کرد: جمعیت اندیشه ورزی شهرستان جویبار و بخشداران مرکزی و گیلخواران و جهادکشاورزی این شهرستان در فراهم کردن برگزاری این جشنواره تلاش کردند.

اسد خاطرنشان کرد: سیاست دولت حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری آن و تشویق مردم برای کشت گونه هایی است که آبی کمتر استفاده کند و صرفه اقتصادی داشته باشد.