به گزارش جویباران، اکبر درویشی طی گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی غریبه با یک‌دستگاه خودرو در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان اظهار کرد: این موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی دو نفر زن و مرد با یک‌دستگاه خودرو در یکی از مناطق شهرستان شناسایی و در یک عملیات پلیسی توقیف شدند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهمین ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی جویبار گفت: متهمین دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.