اینکه چرا جمعیت اسلامی اندیشه‌ورزی شهرستان جویبار که به‌دور از هرگونه خط و ربط‌های سیاسی با هدف تلاش در جهت رشد و اعتلای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و سیاسی شهرستان جویبار در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پا به عرصه اجتماعی نهاده است و در اولین اقدام در پی برگزاری جشنواره گل نرگس باهدف توسعه ظرفیت و پتانسیل‌‌های کشاورزی در جویبار است می‌توان سه نکته تحلیلی را بیان کرد:

 

۱- علت اول و اصلی را باید در این نکته قلمداد کرد که به باور غالب نخبگان،کارشناسان و اندیشه‌ورزان کشاورزی محور توسعه سرزمینی است و چون غالب پتانسیل و ظرفیت اقتصادی شهرستان جویبار، بر بستر کشاورزی پایه‌گذاری شده و بیش از ۸۰ درصد جامعه هدف را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در برگرفته، می‌توان در اولین اقدام با تمرکز روی این حوزه و ثبت برند گل نرگس اقدامات اثرگذار و ثمربخش مبتنی بر هدف‌های زمان‌بندی شده را در جهت بهبود فضای کشاورزی، توسعه کسب وکار و بارورسازی ظرفیت کشاورزی شهرستان جویبار انجام داد.

 

۲- علت دوم این است که جمعیت اندیشه ورزی برای هدف دوم از اهداف عالی مدون و برنامه‌ریزی شده خود که همانا ایجاد مرکز رشد شهرستان جویبار است نیک می‌داند که برای اقدامات اثربخش در این حوزه و ایجاد اشتغال‌زایی درشهرستان و بالاخص برای جوانان با محوریت شرکت‌های دانش بنیان، استارت آپ‌ها وکسب وکارهای نوپا، فعالیت این کسب و کارها در حوزه کشاورزی زیاد خواهد بود و می‌تواند مثمرثمر باشد.

 

۳- اما علت دیگر این است که تعداد زیادی از شایستگان، مدیران و نخبگان علمی شهرستانی، استانی وکشوری که در تعامل و همکاری نزدیک یا مکاتبه‌ای با جمعیت اندیشه ورزی هستند در حوزه کشاورزی و رشته‌های مرتبط شناسایی شدند تا بتوان برای اقدامات اثرگذار دراین حوزه به نتیجه رسید و تقویت کشاورزی در این زیست بوم برای قرار گرفتن شهرستان جویبار در موضع قدرت، رشد، بالندگی و اعتلای همه جانبه را محقق کرد و این مهم سکوی پرشی برای تقویت سایر حوزه ها و پتانسیل‌های جویبار خواهد شد و مطمئناً درصد زیادی از مطالبات اجتماعی پاسخ داده خواهد شد؛ فلذا با این رویکرد از گسست‌های اجتماعی در صورت عملکرد درست ومنطقی نیز جلوگیری خواهد شد.

 

درباره ی دلیل سوم درآینده نزدیک در یادداشتی تحلیلی بیشتر  توضیح خواهد داده شد.

 

الله بخش تبریزی میستانی

دبیر جمعیت اسلامی اندیشه‌ورز شهرستان جویبار