به گزارش جویباران، شهید ذات الله صابریان که اولین فرمانده سپاه ناحیه شهرستان جویبار بود برای مدت یک ساعت از محل کار خود برای مأموریتی خارج می‌شود که برای این زمان مرخصی ساعتی درج می‌کند تا از موقعیت و جایگاه خود سوءاستفاده نکرده باشد.

این حرکت در عصر امروز شاید برای برخی از مدیران خنده‌دار باشد و نوعی ساده‌انگاری باشد ولی این حرکت تحسین‌برانگیز این شهید جویباری که واژه “وجدان” را که یافتن حق، شعور باطن، قوّه‌اى در باطن که انسان را از نیک و بد اعمال آگاهى مى‌دهد معنا کرده است.

درآیات ۷۲ و ۷۳ سوره احزاب، این مطلب یادآوری شده است که همه امکانات و فرصت‌های موجود، امانت الهی‌اند و انسان به‌عنوان خلیفه و امین خداوند باید به آن همچون امانت الهی بنگرد و از آن در موارد تعیین‌شده و مشروع بهره‌برداری کند.

امکانات، نعمت‌ها و فرصت‌های موجود، همگی بسان امانت در دست تک‌تک افراد انسان قرار دارند و همگی بر اساس این آیه پذیرفته‌اند که جز در موارد مرضی خداوند از آن‌ها استفاده نکنند.

بنابراین موفقیت سازمان‌ها در گرو داشتن نیروی انسانی کارآمد و خوب است و بااحساس مسئولیت، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد لذا نهادینه ساختن وجدان کاری امری بسیار مهم است و راهکارهای خاص خود را می‌طلبد که عبارتنداز توجه دادن به امانت الهی بودن همه امکانات و فرصت‌ها، توجه دادن به قیامت، آگاهی دادن به کارکنان درباره هدف سازمان، ایجاد باور به عبادت بودن کار، توجه دادن به حرمت رشوه، توجه دادن به حرمت اسراف و تبذیر، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در برابر وظایف خود، ایجاد حس قانون‌گرایی، ایجاد پایبندی به تعهدات سازمانی، استفاده از تشویق و تنبیه مناسب، تأمین مناسب نیازهای مادی کارکنان، مشارکت دادن کارکنان، رعایت عدالت و برابری، استفاده از ارتباطات مفید و مؤثر گروهی می‌توانند درزمینهٔ نهادینه ساختن وجدان کاری مفید باشند.